|  
Varmkanal styrning 7 Zoner till 72 zoner

Varmkanal styrning 7 Zoner till 72 zoner

51072
• Finns från 1 Zon till 72 zoner i samma skåp
• Bör och är-värde i två separata fönster
• Överspänningsskydd, förhindrar att modulen skadas vid fel användning
• Kompatibel med DME , Athena med flera
• Kortslutnings övervakning / skydd
• Automatisk övervakning av kabelbrott på värmepatron
• Kortslutningsskydd på TRIAC utgången
• 15 Ampers utgång
• Övervakning / skydd på tempgivare . Både mot avbrott och felvända kablar
• Övervakning på säkringarna
• Det går att se både procent och amper som styrs ut
• Mjuk-Start-funktion
• Manuell styrning om en temperaturgivare går sönder ( Procent eller Amper)
• Automatik, manuell och standby funktioner
• PIDD eller PID reglering
• Inställning av procentuell max-gräns
• Temperaturgivare termoelement typ ( J eller K )
• Två alternativ på temperatur visning (C / F)

I priset ingår temperaturregulator ,skåp , kablar
och kontakt i ena änden av kabeln (mot styrskåpet)


2017-12-16